Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2015

likewaterfall
10:17
7536 a167
Reposted fromcalifornia-love california-love viaespera espera
10:17
4139 8f9c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaespera espera
likewaterfall
10:14
Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.
— Jason Hunt
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaespera espera
likewaterfall
10:12
7868 ee60 500
Reposted fromkejtowa kejtowa viaaynis aynis
likewaterfall
10:09

 

Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza.
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frommessclew messclew viaaynis aynis
10:07
4048 2841
Reposted fromweheartit weheartit viarajska rajska
likewaterfall
10:07

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaaynis aynis
likewaterfall
10:06
9955 939a 500
Przybora.
Reposted fromksiazezycia ksiazezycia viaespera espera
likewaterfall
10:04
0366 0600 500
Reposted fromrol rol viarajska rajska
likewaterfall
10:04
0586 3e81
Reposted fromretaliate retaliate viarajska rajska
likewaterfall
10:01
6199 9d1f
Reposted fromczinok czinok viaaynis aynis

February 10 2015

likewaterfall
17:41

February 04 2015

16:48
2378 1b8a 500
Reposted frommiki-rie miki-rie viacaspis caspis
likewaterfall
16:46
likewaterfall
16:41
1219 ffb3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskinnylove skinnylove
likewaterfall
16:41
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik viaskinnylove skinnylove
likewaterfall
16:41
1258 8ba1
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viarajska rajska
likewaterfall
16:37
1363 d761 500
Reposted frommosiek mosiek viaonnomnom onnomnom

February 02 2015

likewaterfall
11:28
8790 a47c
Reposted fromimradioactive imradioactive viaaynis aynis
likewaterfall
11:26

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— Leopold Tyrmand
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl